Meldingen

Wilt u (met spoed) een milieuklacht indienen t.a.v. bedrijven?

Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Brabant? Constateert u bodem, lucht- of waterverontreiniging of ziet u afvaldumpingen? Deze kunt u melden bij de Milieuklachtencentrale (telefoon 073-6812821) of digitaal via www.milieuklachtencentrale.nl. De MilieuKlachtenCentrale is 24 uur per dag bereikbaar. Op het moment dat een klacht wordt gemeld bij de MilieuKlachtenCentrale wordt er een inspectie uitgevoerd (ook buiten kantooruren). De meldingen vanuit de MilieuKlachtenCentrale worden opgepakt door de consignatiedienst van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Wilt u met spoed een melding doen t.a.v. de openbare ruimte?

Deze kunt u melden bij de Storingsdienst (telefoon 06-53867590). Deze meldingen worden (ook buiten kantooruren) opgepakt door medewerkers van de gemeente Oirschot.

Wilt u iets melden over de openbare verlichting?

Een defecte lantaarnpaal kan zorgen voor onveilige situaties en moet daarom snel worden verholpen. Vul dit formulier in om een storing aan de openbare verlichting te melden. Voor reparatie van de defecte verlichting hanteren we gedurende de wintertijd een periode van 5 werkdagen en tijdens de zomertijd 10 werkdagen.

Wilt u iets anders melden?

Pleinen, wegen, sportvelden en parken noemen we de "openbare ruimte". Het zijn openbare plekken. Omdat we allemaal gebruik maken van deze plekken, willen we dat deze ruimte schoon en veilig is. Als dit niet het geval is, dan kunnen er gevaarlijke of onveilige (verkeers)situaties ontstaan. Er kan ook sprake zijn van hinder zoals wateroverlast, stankoverlast of verkeersoverlast.

Vul onderstaand formulier in om een melding te doen over de openbare ruimte van de gemeente Oirschot.

Velden met een sterretje (*) zijn verplichte velden.

Melder
Locatie van de melding (indien relevant)

Na het invoeren van de locatiegegevens kunt u de markering verschuiven om een meer precieze benadering van de locatie te geven.