Home » Inwoners » Afval, milieu en duurzaamheid

Afval, milieu en duurzaamheid

Heeft u vragen over afval?

Voor Klachten/meldingen over het ophalen/inzamelen van afval kunt u terecht bij Baetsen 088-0233201 
kempen@baetsen.com 

Het Milieu Informatie Centrum (MIC) kan u helpen met vragen over omruilen van containers en vervanging van milieupassen. Het Milieu Informatie Centrum is gratis te benaderen via telefoonnummer: 0800-023 0336 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

“Wij geven geen restafval kliko’s van 240 liter meer uit. Omdat wij u graag stimuleren om afval te scheiden om het te hergebruiken geven wij per adres maximaal 1 kliko van 140 liter uit. Met afval scheiden bespaart u geld!”

Direct een melding maken via MIC-online

Afval

De AfvalApp geeft u, op basis van uw postcode en huisnummer, altijd een actueel overzicht van de inzameldagen in uw straat en andere, voor u relevante afvalinformatie.

Wilt u liever de papieren versie van de afvalwijzer, dan kunt u die als PDF downloaden. Weet u niet waar uw afval bij hoort kijk dan bij de Afvalscheidingswijzer.

Duurzaamheid

Oirschot werkt samen met inwoners en bedrijven aan een duurzame samenleving. Samen met de Kempengemeenten willen we energieneutraal zijn in 2025. Dat betekent dat de energie die we met zijn allen gebruiken in de Kempen duurzaam wordt opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens of bodemwarmte. Duurzaamheid omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken.

Duurzaamheid