Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Inloopbijeenkomst op 20 augustus over grootschalige zonne- en windenergie

Inloopbijeenkomst op 20 augustus over grootschalige zonne- en windenergie

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Inwoners en andere stakeholders zijn betrokken bij het opstellen van dit beleid. Ook zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapportage. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen vragen gesteld worden over de milieueffectrapportage en worden de eerste contouren van het beleid gepresenteerd. Het beleid zal eind 2019 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

Inloopbijeenkomst

Komt u naar de inloopbijeenkomst? Dan staat er een team van specialisten klaar om iedereen te informeren over de manier waarop het beleid tot stand komt en de onderzoeken die gedaan zijn. Er zijn geen plenaire presentaties, dus iedereen kan binnenlopen wanneer het schikt en is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. 

Datum: dinsdag 20 augustus 2019

Tijd: 16:00- 20:00 uur op:

Locatie: Cultureel Centrum Den Herd, Emmaplein 4, Bladel

Waarom beleid?

Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De Nederlandse overheid wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid. De Kempengemeenten werken hierin samen en stellen in de ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’ het doel om gezamenlijk energieneutraal te worden. Om dit te behalen is het nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook grootschalig duurzame energie op te wekken. De Kempengemeenten stellen gezamenlijk beleid vast voor grootschalige zonne- en windparken omdat deze vormen van energieopwekking de meeste impact hebben op de omgeving. Tot aan de vaststelling van het beleid wordt geen medewerking verleend aan de realisatie van nieuwe grootschalige zonne- en windparken.  Zo behouden de gemeenten regie over waar en in welke vorm en omvang windparken en zonnevelden ontwikkeld mogen worden.

Milieueffectrapportage ter inzage

De milieueffectrapportage wordt binnenkort voor iedereen ter inzage gelegd op de gemeentehuizen in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Iedereen wordt gedurende de inzagetermijn in de gelegenheid gesteld om een reactie op de milieueffectrapportage te geven aan het college van Burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten.

Geen tijd maar toch op de hoogte blijven?

Meer informatie over de vorming van het beleid, verslag van de vorige bijeenkomsten en inzicht in de milieueffectrapportage is te vinden op: www.zonenwindindekempen.nl