Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Stand van zaken maatregelen tegen eikenprocessierups

Stand van zaken maatregelen tegen eikenprocessierups

De laatste weken zijn ook in Oirschot de meldingen over overlast van de eikenprocessierups toegenomen. De gemeente neemt maatregelen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels zijn alle bij ons bekende locaties bestreden.

Preventief bestrijden

Begin mei zijn eiken in verschillende straten in  de gemeente Oirschot  preventief biologisch bestreden tegen de eikenprocessierups d.m.v. een boomnevelspuit. Het middel werkt alleen tegen blad etende rupsen en heeft geen nadelige gevolgen voor andere insecten en dieren die de rupsen eten. Ook is het niet schadelijk voor mens en milieu. Het bestrijdingsmiddel hecht zich aan de bladeren en wordt zo opgenomen door de rupsen.

De gemeente gaat, gezien de enorme overlast van dit seizoen, overwegen om het preventief bestrijden volgend jaar uit te breiden. Helaas is het niet mogelijk om overal preventief bestrijden vanwege beschermde gebieden voor vlinders, aangewezen door de Vlinderstichting.

Meldingen en meer informatie  

Er zijn bij de gemeente al veel meldingen ontvangen over locaties waar de eikenprocessierups in eiken aanwezig is. De bestrijding van plaatsen waar veel kinderen, ouderen en/of zieken zijn zoals scholen, kinderdagverblijven en zorgcentra heeft de hoogste prioriteit gekregen. Inmiddels zijn alle overige bij ons bekende locaties ook bestreden.

De lijst met locaties waarover meldingen over de rupsen zijn gedaan en waar is bestreden, is te vinden onderaan deze pagina.

Ziet u op andere plaatsen binnen de bebouwde kom nesten met eikenprocessierupsen? Via de website www.oirschot.nl kunt u een formulier invullen met de melding over de betreffende locatie. Locaties in het buitengebied zijn bij ons bekend. Daarover hoeft u geen melding meer te doen. We bestrijden daar langs recreatieroutes.